Hvad er psykoterapi?

Hvad er psykoterapi?

Terapi betyder at behandle


Fysiske smerter i eksempelvis ryggen behandles med fysioterapi. Når psyken driller os, kan psykoterapi være en hjælp.

Terapeuten hjælper klienten i sin søgen efter et bedre og mere meningsfyldt liv. Hun kan støtte og hjælpe dig med at få indsigt i og forstå dine følelser og problemer for derefter at give dig værktøjer til en bedre hverdag og højere livskvalitet.


Psykoterapi er samtale-terapi, hvor psykoterapeuten ved hjælp af samtaler har fokus på at identificeren og ændre mønstre, mekanismer og dynamikker, der ligger bag symptomerne.


En psykoterapeut diagnoticerer ikke klienten. Der er ikke noget, der skal "fjernes" fra klientens personlighed, men terapeuten skal hjælpe klienten med at rumme ubehag samt støtte og hjælpe klienten med at se udvikling, potentialer og muligheder i sit liv.
Terapiformer

ParterapiMåske savner I liv, glæde, varme og nærhed i parforholdet? Måske trænger I til eftersyn, hvor der er fokus på kommunikationen, kontakt og samliv? Jeg kan tilbyde jer parterapi hvis:

I ønsker at komme hinanden nærmere

der er mange misforståelser eller skuffelser i hverdagen

Jeres hverdag og liv er blevet en vane

I taler forbi hinanden

hvis I ofte havner i en konflikt

I glemmer at være kærester

I savner intimitet og sexliv

der har været utroskab i forholdet

I har brug for at få vendt jeres forældrerolle

I tager hinanden for givet

der er mangel på respekt og anerkendelse i forholdet

kærligheden er forsvundet

I skal skilles eller har været igennem en skilsmisse

I ønsker at afslutte forholdet på en værdig måde


Jeg vil som terapeut lægge vægt på, at begge parter føler sig godt tilpas og begge får mulighed for at sætte ord på, hvad der fylder. Jeg vil anskue jeres problemstillinger upartisk og give plads til, at begge parter føler sig tryg i kommunikationen. Parterapi hos mig vil ikke handle om at placere skyld eller skam hos den ene part, men om at hjælpe jer igennem den svære tid - om I vil forblive sammen eller gå hvert til sit.

GruppeterapiGruppeterapi er terapi sammen med andre mennesker - voksne eller børn. Formålet med gruppeterapi er at mødes om at arbejde terapeutisk og udvikle sig sammen med andre. Gruppeterapi kan være alt fra en gruppe på 2 til 6-7 stykker. Det kan være en lukket gruppe (f.eks. en familie: mor, far, børn/papbørn, veninde eller en anden konstellation, hvor gruppens medlemmere kender hinanden i forvejen) eller en gruppe, der mødes i fællesskab, hvor de gerne vil arbejde med det samme tema: skilsmisse, singlelivet, enlig forælder, misbrug, angst, sorg, sygdom, lavt selvværd m.m.


Jeg vil tage terapeutisk ledelse i gruppen og det er mit ansvar, at alle kommer til orde. Det har betydning for mig, at alle deltagere i gruppen bliver imødekommet, og der vil være mulighed for feed-back, hvor alle får mulighed for at give udtryk for deres egne reaktioner og tanker i gruppeterapien. Det er min erfaring, at det er lettere at få sagt de svære ting i et lukket terapeutisk rum. Jeg vil skabe rum for, at gruppen både kan udvikle sig sammen og lære at sige til og fra i processen.

Individuel terapi
Baggrunden for at gå i terapi er individuel. Jeg kan tilbyde dig terapi, hvis

du har lyst til forandring

du er gået i stå i dit liv

du savner større glæde og tilfredshed ved livet

du undrer dig over, at bestemte handlemønstre gentages

du er trist eller nedtrykt

du har oplevet sorg eller tab

du er fyldt med angst eller vrede

du har en følelse af mindreværd eller fiasko

du føler dig utilstrækkelig eller føler usikkerhed

du føler tvivl, skam eller skyld

du har svært ved at finde en mening i livet

Individuel terapi - børn og unge (under 18 år)


Baggrunden for at gå i terapi som barn eller ung er individuel. Jeg kan tilbyde dit barn terapi, hvis:

Dit barn ikke vil tale med nogen

DIt barn har det svært i skolen, i hjemmet, i skilsmissen, i venskaber eller relationer generelt

Dit barn har mistet et dyr eller et menneske, det har kært


I arbejdet med børn vil du/I som forældre ofte være medinddraget, da forældene er en af de mest betydningsfulde ressourcer i børns liv. Du/I kan hjælpe med at fastholde behandlingsprocessen mellem samtalerne. I kan støtte jeres barn, når forandringerne bliver vanskelige og være den daglige samtalepartner/støtte i barnets liv. Barnet har brug for, at du/I er aktive medspillere i forandringsprocessen i familien.


I kan også vælge at jeres barn, skal have et privatrum/frirum sammen med mig i terapien. Det er op til jer.


Børn og unge kan have mange forskellige problemer. Der kan være tale om ensomhed, mobning, sorg over en skilsmisse, forælders sygdom eller dødsfald. Det kan handle om eksistentielle problemer, social fobi, angst, depression, spiseforstyrrelse, udadreagerende adfærd eller selvdestruktiv adfærd som f.eks. cutting. Det kan også være, at dit barn har en diagnose som OCD, ADHD, Tourette, Autisme eller Aspergers. Eller dit barn er under udredning for en diagnose, og har brug for samtaleterapi i dette forløb, hvor det er barnets tanker og følelser, der er i fokus.