Terapi og priser

TERAPI OG PRISER

Jeg kan tilbyde dig terapi, hvis du:

 • har lavt selvværd og er nedtrykt
 • er i krise
 • har stress
 • lider af angst
 • har været udsat for tab, sorg eller traume
 • har et misbrug eller uhensigtsmæssige mønstre, du gerne vil ændre på
 • har været udsat for fysisk eller psykisk vold
 • vil have hjælp til konflikthåndtering i en skilsmisse
 • har svært ved at indgå i værdifulde relationer
 • er i et parforhold, der trænger til et eftersyn
 • har problemer i forhold til "dine-mine-og-vores-børn"
 • har brug for selvudvikling


Jeg kan hjælpe dig med at få klarhed og indsigt i de problematikker som du selv kan have det svært med at få øje på.

Det har stor værdi for mig, at vi kan mødes i fortrolighed, ro og tillid første gang i terapien.


NB: Du kan ikke gå ved mig via en lægehenvisning.Individuel terapi - 50 min.  - 1000 kr.


Parterapi -  60 min. -  1875 kr.


Gruppeterapi/familieterapi -  60 - min. 1875 kr.


Individuel terapi - børn/unge (under 18 år)  - 45 min. - 1000 kr.


Forældrerådgivning - 45 min. - 1000 kr.


@rådgivning - maks 1 A-4 side. - 600 kr.


Betaling

Der betales kontant eller via MobilePay inden hver session. TLF: 91563210

Bank: reg: 7454 kontonr: 0001446014

Afbud

Ved udeblivelse samt afbud senere end 24 timer (uanset årsag) før den aftalte session, betales det fulde honorar.

Om mig

          CV


                 2006: Bachelor, UCN Aalborg

                            Lærer


                 2011: Center for relations- og  

                          ressourceorienteret psykologi


                 2018: Psykoterapeutisk Institut,                                  

                           Aarhus

                           Psykoterapeut MPF   


                 2020: Aarhus Universitet

                            cand.pæd.pæd.psych 


                 2022: Psykologisk Institut,

                            Aarhus Universitet

                            Kursus i Cool Kids/Cool Kids                    

                            Chilled, Autismespektrum, 

                            AST


                2022: Kursus i tilknytning v.

                           Cand.psych.

                           Niels Peter Rygård 


               2022: Kursus i OCD og angst v.

                          Cand.psych.

                          Malene Klindt Bohni

           

             

Jeg er oprindeligt uddannet lærer på UCN, Aalborg og har mere end 12 års erfaring i børn og unges sociale og faglige trivsel.. Bl.a. har jeg været sproglærer for inklusionsbørn og  trivselslærer i AKT-teamet på alle klassetrin i folkeskolen, og har haft ansvaret for børnegrupper, hvor jeg har arbejdet med temaer som mobning, skilsmisse, alkoholsmisbrug og dødsfald. Derudover har jeg arbejdet som sprogkonsulent, hvor jeg har undervist, testet og rådgivet unge og voksne udenlanske kandidater i dansk, integration, uddannelse og arbejdsmarked i Danmark. Derudover har jeg også arbejdet som psykologisk konsulent, hvor jeg har superviseret og undervist pædagogisk personale i psykoedukation, mentalisering, tilknytning, angst, traume, psykiatriske diagnoser og autismespektrum.


I juni 2018 blev jeg færdig på Psykoterapeutisk Institut (www.piaa.dk) som Psykoterapeut MPF. MPF er en beskyttet titel og din garanti for kvalitet og en godkendt terapeut, der følger de etiske retningslinjer og lever op til en række kriterier om grunduddannelse og erhvervserfaring. Derudover har jeg været frivillig terapeut ved TUBA - Aalborg, som er terapi og rådgivning for børn og unge af alkohol og stofmisbrugere. Endeligt afsluttede jeg mit speciale på Århus Universitet (http://kandidat.au.dk/paedagogiskpsykologi/) i 2020 og har erhvervet mig titlen cand.pæd.pæd.psych.


Sideløbende med at jeg tilbyder terapi, arbejder jeg som pædagogisk psykologisk konsulent og  jeg er ligeledes under løbende supervision af dygtige psykologer og psykoterapeuter - det er din sikkerhed for at modtage den mest professionelle, nærværende og autentiske samtale-terapi. Det er også min overbevisning, at terapi er for alle og det vil afspejle sig i mine priser. 


Endvidere er jeg medlem af Dansk Psykoterapeutforening. Det er ligeledes et kvalitetsstempel og din garanti for, at jeg er under en godkendt uddannelse og lever op til de etiske krav, foreningen stiller sine medlemmer.

Dansk psykoterapiforening er også en del af World Council for Psychotherapy og The European Association for Psychotherapy (EAP).


Relevante kurser/uddannelse i forhold til terapien: Yoga, meditation og mindfulness. Diagnoser: ADHD, Asperger, autismespektrum.